Poziv na radinicu u Potravlju 25.10.2015.

U Potravlju u restoranu Kennedy u nedjelju 25.10.2015. g. biti će održana radionica u okviru EU projekta Izrada i povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru Europskog socijalnog fonda.

Centar za ruralni razvoj CERURA Sinj u okviru EU projekta Izrada i povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pripremu projektnih prijedloga u okviru Europskog socijalnog fonda organizira radionicu u Potravlju u restoranu Kennedy u nedjelju 25.10.2015. g. u 12 sati.

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije i usmjeren je na poticanje zapošljavanja, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i osiguravanje pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja

Opći cilj projekta: Doprinijeti povećanju sposobnosti OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a u Cetinskoj krajini

Specifični ciljevi projekta:
1. osposobiti predstavnike OCD-a obuhvaćenih u projektu za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a
2. educirati predstavnike OCD-a obuhvaćenim u projektu o programima ESF-a .

Ciljna skupina obuhvaća OCD-e s područja Cetinske krajine. Udruge će biti educirane o programima ESF-a, metodologiji izrade projekata i prijave na natječaj ESF-a.

Tema radionice: Izrada projekta za Europski socijalni fond, primjeri dobre prakse.