Izgradnja i povećanje kapaciteta Organizacija Civilnog Društva

"Centar za ruralni razvoj CERURA Sinj" - Educirmo i osposobljavamo predstavnike OCD-a u projektu za pripremu projektnih prijedloga / Organiziramo projektne timove / Educiramo o programima ESF-a / Educiramo trenere …

Opširnije